رله شیشه ای سری E  مدل E52-220 DC

رله شیشه ای سری E مدل E52-220 DC Italiana

درخشش الکتریک بین الملل
رله شیشه ای سری C مدل C4-2-230V DC

رله شیشه ای سری C مدل C4-2-230V DC Italiana

درخشش الکتریک بین الملل
رله کنترل فاز مدل AEVR

رله کنترل فاز مدل AEVR ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
رله کنترل جریان 2A

رله کنترل جریان 2A ETI

الکترو ویژن
رله کنترل جریان 1A

رله کنترل جریان 1A ETI

الکترو ویژن
رله کنترل جریان 16A

رله کنترل جریان 16A ETI

الکترو ویژن
رله کنترل جریان 8A

رله کنترل جریان 8A ETI

الکترو ویژن
رله کنترل جریان 5A

رله کنترل جریان 5A ETI

الکترو ویژن
مینی PLC پنل خور GEMO-AR2P

مینی PLC پنل خور GEMO-AR2P Gemo

کارا صنعت