سکسیونر فیوز مدل استوانه ای 8 Gg آمپر1 ETI

کاربر گرامی ! لطفا جهت اطلاع از قیمت به بخش درخواست کالا در همین صفحه مراجعه کنید
لطفا جهت ثبت درخواست کالا وارد حساب کاربری خود شوید و یا به صورت رایگان ثبت نام کنید

سکسیونر فیوز استوانه ای 8 Gg آمپر 1 ETI

نظرات کاربران

 

سکسیونر چیست؟

سکسیونر در ایستگاههای برق فشار بالا ،جدا کردن بخشها و سکشن های گوناگون از بخش های دارای ولتآژ است .

اصولا سکسیونر ابزارهای پیونده دهنده مکانیکی و گالوانیکی برای رسانایی بهتر گردش قطعات و سامانه های گوناگون می باشند و در درجه نخست برای حفاظت و پناه بهره برداران و کاربران مربوطه در برابر برق گرفتگی بکار برده می شوند .

سکسیونر این ویژگی و سود را دارد که کاربر را توانا می سازد همزمان بیننده جدا شدن دستگاه از دیگر بخشها باشد و مطمئن شوند هیچ پیوند الکتریکی بین نقاط جدا شده در کارنیست و یا بالعکس با بستن سواساز بیننده بستن مدارهای نیرو خواهد بود .

سکسیونرها به گونه ای ساخته می شوند که در حالت قطع و وصل جای برش شدگی یا پیوند بگونه روشن و آشکار قابل دیدن باشد .